Μούλτι & Κοπτήρια

Κατασκευαστής: Bosch HOMEPLUS Izzy Pyrex Tristar
Watt: 400
Ταχύτητες: 1
Τιμή: € 9-19 € 19-29 € 29-39 € 99-199
Ταξινόμηση: